O nas

Spółka cywilna „LEGBIT” Usługi – Doradztwo – Marketing funkcjonuje na rynku krajowym od 2004 r.
Współudziałowcami spółki są:
mgr.inż Marek Kozłowski
dr Władysław Skrzypek

MISJA

Misją spółki jest profesjonalna i terminowa realizacja przyjętych do wykonania zadań. Zapewnienie optymalnej i skutecznej pomocy inwestorom w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i prowadzenie działalności gospodarczej. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w gospodarce.

O FIRMIE

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie:

 • wykonywania projektów i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska
 • sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, biznesplanów, studiów wykonalności inwestycji oraz wniosków o wydanie pozwoleń wodno – prawnych
 • przygotowanie i opracowanie wniosków na dofinansowanie inwestycji z funduszy krajowych i unijnych,
 • projektowania systemów informatycznych zarządzania informacjami środowiskowymi w oparciu o mapę cyfrową,
 • projektowania systemów kontrolno-pomiarowych,
 • wykonywania pomiarów geodezyjnych i sporządzania dokumentacji kartograficznej,
 • instalacji okablowania strukturalnego, systemów zabezpieczeń pomieszczeń, ewidencji ruchu osób i środków transportu,
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • pośrednictwa handlowego.

OFERTA

Firma współpracuje z wieloma ekspertami z dziedzin obejmujących zakres działalności spółki.
Oferta usług obejmuje działania w obszarach:

 • Logistyki
 • Ekologii
 • Geodezji
 • Bezpieczeństwa
 • Informatyki
 • Telekomunikacji